Imuno-alergologická ambulancia

m. prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Vítame novú posilu vo VIA CLINIC, m.prof. MUDr. Petra Pružinca, CSc.

Primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie FN, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor klinická imunológia a alergológia. Lekársku fakultu UK v Bratislave absolvoval v roku 1978 a nastúpil na Ústav mikrobiológie a imunológie LF UK. V roku 1985 bol poverený vybudovať Oddelením klinickej imunológie a alergológie, kde od 1986 nastúpil ako vedúci na plný úväzok.

Od roku 1990 je hlavným odborníkom MZ SR pre odbor klinická imunológia a alergológia. Je autorom viac ako 100 odborných publikácií, vedúcim redaktorom odborného časopisu a členom redakčných rád viacerých odborných lekárskych časopisov. Ako známy popularizátor medicíny publikoval v rozličných periodikách. Od roku 2011 vedie Ústav klinickej imunológie, alergológie a orgánových transplantácií SZU.

m.prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc., bude ordinovať každý utorok a stredu

    Galéria