Ambulancie

01.Ambulancia všeobecného lekára

Zákonná preventívna prehliadka (hradená zdravotnou poisťovňou každé dva roky)

Klinická preventívna prehliadka (jedenkrát ročne)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane (zbrojný preukaz)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (vodičský preukaz)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v potravinárstve (potravinársky preukaz)

Lekárske potvrdenie na vysokú školu

Prijímame nových pacientov

02.Kardiologická ambulancia

Komplexné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou 

EKG holter

Ergometria

Vyhodnotenie EKG záznamu

03.Urologická ambulancia

Komplexné urologické vyšetrenie vrátane sonografie vylučovacieho systému

Diagnostika pohlavne prenosných ochorení u muža

Diagnostika pohlavne prenosných ochorení u ženy

Cystoskopia

04.Gastroenterologická ambulancia

Diagnostika tráviacích ťažkostí

Gastrofibroskopia

Pankolonoskopia

Kolonoskopia vzostupnej časti hrubého čreva

Kolonoskopia priečnej časti hrubého čreva

Kolonoskopia zostupnej časti hrubého čreva

Rektosigmoskopia

Liečba hemoroidov

05.Interná ambulancia

Komplexné interné vyšetrenie

Interné predoperačné vyšetrenie

Základné predoperačné vyšetrenie

Druhý názor

 

 

06.Reumatologická / Osteologická ambulancia / FBLR

Komplexné reumatologické vyšetrenie

Komplexné osteologické vyšetrenie

Komplexné vyšetrenie pohybového aprátu

Zostavenie rehabilitačného plánu 

 

07.Neurologická ambulancia

Diagnostika neurologických ochorení

Diagnostika a liečba tetánie

Diagnostika a liečba epilepsie

Aplikácia botulotoxínu na liečbu migrenóznych stavov

 

08.Gynekologická / Onkogynekologická ambulancia

Gynekologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacientky

Tehotenská poradňa (USG vyšetrenie nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou)

Indikácia IVF

Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite

Overenie tehotenstva beta HCG (odber krvi)

LBC cytológia

Odber onkocytológie, mimo skríningového intervalu

Folikulometria

Zavedenie / odstránenie vnútromaternicového telieska

Antikoncepčná poradňa

Klimakterická poradňa

oGTT na vlastnú žiadosť pacientky

09.Imuno-alergologická ambulancia

Diagnostika porúch imunity

Prick testy

Niox

Spirometria

 

10.ORL ambulancia

Diagnostika chronických ochorení nosa , nosovej priechodnosti u dospelých, vyšetrenie čuchu

Diagnostika ochorení slzných ciest a slinných žliaz

Diagnostika a liečba porúch sluchu u dospelých

Diagnostika tumoróznych ochorení hlavy a krku

Diagnostika chrápania a spánkového apnoe

 

 

11.Endokrinologická ambulancia

Komplexné vyšetrenie štítnej žľazy vrátane USG

Punkcia štítnej žľazy

Elastografia štítnej žľazy

12.Ambulancia estetickej medicíny

Aplikácia botulotoxínu - okolie očí

Aplikácia botulotoxínu - čelo

Aplikácia botulotoxínu - glabella

Aplikácia botulotoxínu - periorálne

Aplikácia kyseliny hyaluronovej

13.Odberová ambulancia

odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť pacienta/klienta, bez nutnosti návštevy a ordinácie lekára

infúzna terapia

Infúzna terapia vitamínu C

EKG s vyhodnotením

In body

CRP

14.USG (sonografická) ambulancia

V príprave 

15.Traumatologická ambulancia

V príprave