Diagnostické programy
  • Domov
  • Diagnostické programy

01.Komplexná diagnostika zdravia pre mužov do 40 rokov

Diagnostika:

Odber biologického materiálu: krv (glukóza, kreatinín, kyselina močová, bilirubín, hepatálne testy, celkový cholesterol, zápalové parametre, onkomarkery, hormóny štítnej žľazy, hladina vitamínu D, krvný obraz, hemokoagulačné faktory), vyšetrenie moču (chemicky, sediment, kultivácia), funkčné vyšetrenie ( IN BODY, Max puls, EKG)

Komplexné vyšetrenie urológom: vrátane odberu biologického materiálu (ster z glansu, uretry na chlamýdie a mykoplasmy, vyšetrenie ejakulátu), sonografia močovej sústavy

Komplexné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou

 

 

 

02.Komplexná diagnostika zdravia pre mužov nad 40 rokov

Diagnostika:

Odber biologického materiálu: krv (glukóza, kreatinín, kyselina močová, bilirubín, hepatálne testy, celkový cholesterol, zápalové parametre, onkomarkery, hormóny štítnej žľazy, hladina vitamínu D, krvný obraz, hemokoagulačné faktory), vyšetrenie moču (chemicky, sediment, kultivácia), funkčné vyšetrenie ( IN BODY, Max puls, EKG)

Komplexné vyšetrenie urológom: vrátane odberu biologického materiálu (ster z glansu, uretry na chlamýdie a mykoplasmy, vyšetrenie ejakulátu), sonografia močovej sústavy

Komplexné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou

Gastroenterologické vyšetrenie: pankolonoskopia 

 

 

03.Komplexná diagnostika zdravia pre ženy do 40 rokov

Diagnostika:

Odber biologického materiálu: krv (glukóza, kreatinín, kyselina močová, bilirubín, hepatálne testy, celkový cholesterol, zápalové parametre, onkomarkery, hormóny štítnej žľazy, hladina vitamínu D, krvný obraz, hemokoagulačné faktory), vyšetrenie moču (chemicky, sediment, kultivácia), funkčné vyšetrenie ( IN BODY, Max puls, EKG)

Komplexné vyšetrenie urológom: vrátane odberu biologického materiálu (ster z uretry na chlamýdie a mykoplasmy), sonografia močovej sústavy

Komplexné kardiologické vyšetrenie s echogardiografiou 

 

 

04.Komplexná diagnostika zdravia pre ženy nad 40 rokov

Diagnostika:

Odber biologického materiálu: krv (glukóza, kreatinín, kyselina močová, bilirubín, hepatálne testy, celkový cholesterol, zápalové parametre, onkomarkery, hormóny štítnej žľazy, hladina vitamínu D, krvný obraz, hemokoagulačné faktory), vyšetrenie moču (chemicky, sediment, kultivácia), funkčné vyšetrenie ( IN BODY, Max puls, EKG)

Komplexné vyšetrenie urológom: vrátane odberu biologického materiálu (ster z uretry na chlamýdie a mykoplasmy),  sonografia močovej sústavy

Komplexné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou

Komplexné gastroenterologické vyšetrenie: pankolonoksopia 

 

 

05.Diagnostika pohlavne prenosných ochorení u muža

Diagnostika:

Vyšetrenie urológom, odber krvi: HIV, RRR (syfilis), PSA, stery z uretry na chlamýdie a mykoplasmy, vyšetrenie ejakulátu, vyšetrenie moču (kultivácia, chemicky, sediment), sonografia močovej sústavy 

 

 

06.Diagnostika pohlavne prenosných ochorení u ženy

Diagnostika:

Vyšetrenie urológom, odber krvi: HIV, RRR (syfilis), onkomarkery CEA, stery z uretry na chlamýdie a mykoplasmy, vyšetrenie moču (kultivácia, chemicky, sediment), sonografia močovej sústavy