Náš tím
MUDr. Juraj Czikk

Všeobecný lekár / Garant

MUDr. Juraj Czikk
 • Zákonná preventívna prehliadka (hradená zdravotnou poisťovňou každé dva roky)

 • Klinická preventívna prehliadka (jedenkrát ročne)

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane (zbrojný preukaz)

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (vodičský preukaz)

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v potravinárstve (potravinársky preukaz)

 • Lekárske potvrdenie na vysokú školu

Prijímame nových pacientov

MUDr. Silvia Mehešová

Ambulancia estetickej medicíny

MUDr. Silvia Mehešová
 • Aplikácia Botoxu - čelo
 • Aplikácia Botoxu - pery
 • Aplikácia Botoxu - okolie očí
 • Aplikácia Botoxu - krk a dekolt

prof.MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH

Gastroenterológ

prof.MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH
 • Diagnostika tráviacich ťažkostí

 • Gastrofibroskopia

 • Kolonoskopia

 • Kolonoskopia vzostupnej časti hrubého čreva

 • Kolonoskopia priečnej časti hrubého čreva

 • Kolonoskopia zostupnej časti hrubého čreva

 • Rektoskopia

 • Liečba hemoroidov

Možnosť objednania sa na daný endokopický výkon bez nutnosti absolvovania vstupného vyšetrenia, na vlastnú žiadosť pacienta, alebo doporučenia iného špecialistu

m.prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Imunoalergológ

m.prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.
 • 1978 - Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Po ukončení LF UK nastúpil na Ústav mikrobiológie a imunológie LFUK v Bratislave ako interný ašpirant. 
 • 1983 - obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a na imunologickom pracovisku katedry pokračoval ako odborný asistent.
 • 1985 - bol poverený vybudovaním Oddelenia klinickej imunológie a alergológie vo FN v Bratislave, kde od r. 1986 nastúpil ako vedúci oddelenia
 • Na pracovisku  - jednom z prvých vo vtedajšom Československu, zaviedol celý rad diagnostických metodík.
 • od r. 1986 - externý učiteľ SZU
 • od r. 1990 - hlavným odborníkom MZ SR pre obor klinická imunológia a alergológia, členom Rady ministra zdravotníctva
 • od r. 1991 - členom atestačnej komisie pre lekárov a vysokoškolákov a prednostom atestačnej komisie pre SZP
 • od r. 1994 - člen prezídia Slovenskej lekárskej imunológie
 • 2005 - vedúci Katedry klinickej imunológie a alergológie LFKU SZU
 • od r. 2011 - vedie Ústav klinickej imunológie, alergológie a orgánových transplantácií SZU

MUDr. Andrej Križan

Urológ

MUDr. Andrej Križan
 • Komplexné urologické vyšetrenie

 • Diagnostika pohlavne prenosných ochorení u muža

 • Diagnostika pohlavne prenosných ochorení u ženy

Lekár nie je zazmluvnený so zdravotnými poisťovňami

MUDr. Beata Mardiaková

Internista / kardiológ

MUDr. Beata Mardiaková
 • Komplexné kardiologické vyšetrenie
 • Interné predoperačné vyšetrenie (odber krvi, EKG, vyhodnotenie)
 • Základné predoperačné vyšetrenie (odber krvi, EKG)
 • Ergometria
 • EKG holter
 • Echokardiografia

 

Lekár nie je zazmluvnený so zdravotnými poisťovňami

MUDr. Adriana Reptová, PhD.

Kardiológ

MUDr. Adriana Reptová, PhD.
 • Komplexné kardiologické vyšetrenie
 • Interné predoperačné vyšetrenie (odber krvi, EKG, vyhodnotenie)
 • Základné predoperačné vyšetrenie (odber krvi, EKG)
 • Ergometria
 • EKG holter
 • Echokardiografia

Lekár nie je zazmluvnený so zdravotnými poisťovňami

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

Endokrinológ

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
 • 1981 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Atestácie - Vnútorné lekárstvo a endokrinológia
 • Od r. 1981 - člen výboru SES SLS
 • 1991 - obhajoba dizertačnej práce
 • 1999 - habilitácia v obore Verejné zdravotníctvo
 • Od r. 2001 - prednosta Kliniky endokrinológie LF SZU a OÚSA
 • Od r. 2007 - člen ETA a ESE
 • 2011 - habilitácia v obore Vnútorné lekárstvo
 • Od r. 2018 - viceprezident SES SLS
 • Predseda komisie MZ pre ochorenia z deficitu jódu a pôsobí ako krajský odborník pre endokrinológiu
 • Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava na choroby štítnej žľazy, jódový deficit, normy objemu štítnej žľazy a karcinóm štítnej žľazy, predovšetkým na vzťah autoimunitnej tyreopatií
 • Je autorom viac ako 500 prednášok a posterov (80 v zahraničí) a viac ako 150 publikácií
 • Doteraz sa podieľa na postgraduálnej výchove viac ako 120 endokrinológov a 500 internistov

 

MUDr. Silvia Mehešová

Neurológ

MUDr. Silvia Mehešová
 • Komplexné neurologické vyšetrenie
 • Diagnostika neurologických ochorení
 • Tetánia
 • Liečba migrény
 • Aplikácia botulotoxínu na liečbu migrenóznych stavov
 • Aplikácia botulotoxínu – kozmetické indikácie
 • Aplikácia kyseliny hyaluronovej
 •  

Lekár nie je zazmluvnený so zdravotnými poisťovňami

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.

Reumatológ/FBLR lekár

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
 • Komplexné reumatologické vyšetrenie

 • Komplexné osteologické vyšetrenie

 • Komplexné vyšetrenie pohybového aparátu

 • Zostavenie rehabilitačného plánu

 • Lekár je zazmluvnený v špecializačnom obore FBLR s UNION zdravotnou poisťovňou. Lekár v špecializačnom obore reumatológia a osteológia nie je zazmluvnený so zdravotnými poisťovňami

MUDr. Matej Babinec

ORL

MUDr. Matej Babinec
 • Komplexné ORL vyšetrenie
 • Diagnostika chronických ochorení nosa , nosovej priechodnosti u dospelých, vyšetrenie čuchu
 • Diagnostika ochorení slzných ciest a slinných žliaz
 • Diagnostika a liečba porúch sluchu u dospelých
 • Diagnostika tumoróznych ochorení hlavy a krku
 • Diagnostika chrápania a spánkového apnoe

Lekár nie je zazmluvnený so zdravotnými poisťovňami